Tillgänglighet

På Färsna gård arbetar vi med att göra gården alltmer tillgänglig för ALLA.

Två handikappanpassade toaletter finns i Tupplidret, under cafét, med ingång på kortsidan i markplanet.
För ökad framkomlighet med rullstol eller rullator, finns hårdgjorda ytor, utan asfalt, på gårdsplanen och i trädgården.
Arbetet fortgår med att göra miljöerna på gården trygga och säkra även för synskadade och med att komplettera informationsskyltar med blindskrift.

För mer information  – ring oss och fråga om tillgängligheten på gården. 0176-184 02.