Kontakt

Vid Färsna gård finns många verksamheter under veckans alla dagar.

FÄRSNA GÅRD
E-post: info@farsnagard.se

NORRTÄLJE NATURVÅRDSSTIFTELSE
Verksamhetsledare: Per Bengtson
0176-184 02
E-post: norrtalje@naturvardsstiftelse.se
www.naturvardsstiftelse.se

FÄRSNA NATURCENTRUM
Information: Anna Westerlund
0176-184 02
E-post: anna@naturvardsstiftelse.se
www.farsnanaturcentrum.se

Andra verksamheter på gården:

FÄRSNA 4H
Ordförande: Karin Broström
E-post: farsna4h@gmail.com
www.farsna4h.se

VETERANTRAKTORKLUBBEN NORRTELJE
Ordförande: Bengt Ericsson
070-693 88 77
E-post: bengt14203@telia.com
www.veterantraktorklubben.nu